Niszczarki – sposób cięcia

News

Biorąc pod uwagę sposób cięcia, niszczarki dzieli się na paskowe oraz paskowo – odcinkowe. W przypadku niszczarek paskowych można liczyć na niższą cenę. Jednorazowo mogą pociąć więcej kartek. Podczas pracy generują również mniejszy hałas. Niestety, kosz zapełni się w przypadku tych niszczarek naprawdę błyskawicznie. Niszczarki paskowo – odcinkowe określa się również mianem cross – out. Gwarantują one mniejszą objętość powstających odpadów, a jednocześnie wyższy stopień tajności. Niszczarki tego rodzaju dzielą się na modele zapewniające mikrościnki oraz super mikrościnki. Trzeba pamiętać, że im mniejsze ścinki uzyskuje się po skorzystaniu z niszczarki, tym mniej papieru można zniszczyć za jednym razem. W efekcie niszczarki tego rodzaju zapewniają bezpieczeństwo na wyższym poziomie, ale jednocześnie wymagają więcej pracy.

Niszczarki dzieli się również z uwagi na stopień tajności dokumentów, które są z ich pomocą niszczone. O poziomie bezpieczeństwa niszczarek mówi norma DIN 32757. Obecnie wyróżnia się następujące stopnie tajności DIN: -DIN1 – te niszczarki poleca się do materiałów o charakterze ogólnym; -DIN2 – to niszczarki, które stosować można do niszczenia korespondencji wewnętrznej; -DIN3 - to niszczarki do materiałów o charakterze poufnym; -DIN4 – z pomocą takiej niszczarki można zniszczyć dokumenty tajne; -DIN5 – przeznaczone do niszczenia dokumentów ściśle tajnych, gwarantują one paski, których szerokość jest mniejsza niż 0,8milimetra. Wyróżnia się jeszcze szósty stopień tajności, którego nie obejmuje już norma DIN. Takie niszczarki przeznaczone są do dokumentów, które oznaczone są klauzulą ściśle tajne i mają specjalne przeznaczenie. Z ich pomocą jedna karta formatu A4 zostaje pocięta na aż piętnaście tysięcy ścinek.